IDEAS BECOME REALITY

Het 3D proces

IDEAS BECOME REALITY' in 6 stappen

Via onderstaande 6 stappen doorloopt u het 3D proces.

Algemeen
U heeft haast maximale vrijheid op het gebied van vorm, kwaliteit, afmeting en materiaalsoort.
Dit wordt zoveel mogelijk binnenshuis gedaan, maar wanneer 3Drene dit nodig acht,
worden werkzaamheden onder zijn begeleiding en verantwoording
geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan betrouwbare partners.


STAP 1: Aanvraag

Via pagina 'Contact' vult u uw aanvraag-gegevens in en upload u (indien aanwezig) het 3D bestand.


STAP 2: Communicatie

Binnen 3 dagen wordt per email of telefoon, contact met u opgeno­men om uw aanvraag door te nemen.
Wanneer over-en-weer alles duidelijk is, wordt een offerte opgezet.


STAP 3: Offerte

Verstrekking van de offerte per email.
Uw akkoord of eventuele op- en aanmerkingen hierop, geeft u zsm door.
Wanneer over-en-weer alles duidelijk is, wordt een opdrachtbevestiging gemaakt.

 
STAP 4: Opdrachtbevestiging

Verstrekking van de opdrachtbevestiging per email.
Na uw schriftelijk akkoord hierop, start het voorbereidingsproces.

 
STAP 5: Uitvoeringsfase 3D Printen, -Modelleren of -Scannen

Naar ratio wordt u middels een email (met eventueel foto- en videomateriaal), op de hoogte gehouden van de voortgang.
Wanneer nodig vindt er nog wat fijnafstemming met elkaar plaats.


STAP 6: Opdracht voltooid

Per mail krijgt u melding dat de opdracht is voltooid en opgehaald of verstuurd kan worden.